Zvyšování užitné hodnoty

Provádíme odbornou instalaci a poradenství při instalaci nových prvků na mosty, tak aby byly v souladu s platnými normami a nezkracovaly životnost mostu nebo nesnižovaly jeho užitnou hodnotu a bezpečnost.

 

  • osvětlení mostu, nasvícení mostu
  • montáž nebo výměna zábradlí, aby odpovídalo normě
  • montáž svodidel pro extravilán a zábradelních svodidel pro intravilán
  • montáž chrániček pro vedení energií, kanalizací a jiných vedení
  • instalace chodníků a lávek
  • jakékoliv jiné prvky na most