Údržba

Můžeme pro Vás zajišťovat průběžnou údržbu Vašich mostů.

Běžná údržba

  • odstraňování nečistot a vegetace z mostu a okolí mostu
  • udržování průchodnosti odvodňovacích zařízení
  • zajišťování čitelnosti dopravního značení a jiných bezpečnostních prvků na mostu

 

tato údržba je prováděna periodicky s ohledem na roční období a z toho vyplývající potřebu frekvence a typ údržby, tak aby bylo dosaženo požadovaného cíle, bez zbytečných nákladů.

 

Mimořádná údržba

  • po živelných událostech
  • před pořádáním obecních slavností a výročí
  • před kontrolou nebo návštěvou státních a jiných orgánů
  • kdykoliv, když nejste spokojeni se stavem údržby mostu a jeho okolí