Prohlídky mostů

Zajišťujeme pro vlastníky mostů, plnění jejich zákonné povinnosti, periodických prohlídek mostů.

Provádíme jak běžné, tak hlavní prohlídky mostů.

 

Mimo těchto zákonem vyžadovaných prohlídek, provádíme i mimořádné a první hlavní prohlídky.